128 matches
 | 
1
2
3

RAY CATENA LEXUS OF WHITE PLAINS


525 TARRYTOWN RD WHITE PLAINS, NY 10607
LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 0 miles
$51,615
MSRP $51,615

$1,040

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
0 miles
$51,615
MSRP $51,615

$1,040

Finance
est per mo.

LEXUS NX 300
LEXUSNX300
2021 0 miles
$43,760
MSRP $43,760

$883

Finance
est per mo.

2021 LEXUS NX 300
0 miles
$43,760
MSRP $43,760

$883

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2020 7k miles
$36,878

$745

Finance
est per mo.

2020 LEXUS ES 350
7k miles
$36,878

$745

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350 F SPORT
LEXUSRX350 F SPORT
2018 68k miles
$31,891

$645

Finance
est per mo.

2018 LEXUS RX 350 F SPORT
68k miles
$31,891

$645

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2021 3 miles
$47,325
MSRP $47,325

$954

Finance
est per mo.

2021 LEXUS ES 350
3 miles
$47,325
MSRP $47,325

$954

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2017 21k miles
$34,120

$690

Finance
est per mo.

2017 LEXUS RX 350
21k miles
$34,120

$690

Finance
est per mo.

LEXUS NX 300
LEXUSNX300
2018 12k miles
$31,589

$639

Finance
est per mo.

2018 LEXUS NX 300
12k miles
$31,589

$639

Finance
est per mo.

LEXUS GX 460
LEXUSGX460
2021 0 miles
$58,460
MSRP $58,460

$1,177

Finance
est per mo.

2021 LEXUS GX 460
0 miles
$58,460
MSRP $58,460

$1,177

Finance
est per mo.

LEXUS GX 460
LEXUSGX460
2021 0 miles
$59,095
MSRP $59,095

$1,190

Finance
est per mo.

2021 LEXUS GX 460
0 miles
$59,095
MSRP $59,095

$1,190

Finance
est per mo.

LEXUS NX 200T F SPORT
LEXUSNX200T F SPORT
2017 30k miles
$27,425

$556

Finance
est per mo.

2017 LEXUS NX 200T F SPORT
30k miles
$27,425

$556

Finance
est per mo.

LEXUS NX 300
LEXUSNX300
2018 35k miles
$30,200

$611

Finance
est per mo.

2018 LEXUS NX 300
35k miles
$30,200

$611

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 0 miles
$53,730
MSRP $53,730

$1,082

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
0 miles
$53,730
MSRP $53,730

$1,082

Finance
est per mo.

LEXUS RX
LEXUSRX
2021 5 miles
$55,480
MSRP $55,480

$1,117

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX
5 miles
$55,480
MSRP $55,480

$1,117

Finance
est per mo.

LEXUS NX 300
LEXUSNX300
2021 0 miles
$43,760
MSRP $43,760

$883

Finance
est per mo.

2021 LEXUS NX 300
0 miles
$43,760
MSRP $43,760

$883

Finance
est per mo.

LEXUS NX 200T
LEXUSNX200T
2017 18k miles
$27,799

$563

Finance
est per mo.

2017 LEXUS NX 200T
18k miles
$27,799

$563

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 2 miles
$51,615
MSRP $51,615

$1,040

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
2 miles
$51,615
MSRP $51,615

$1,040

Finance
est per mo.

LEXUS GX 460
LEXUSGX460
2021 1 miles
$58,685
MSRP $58,685

$1,181

Finance
est per mo.

2021 LEXUS GX 460
1 miles
$58,685
MSRP $58,685

$1,181

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2021 0 miles
$47,325
MSRP $47,325

$954

Finance
est per mo.

2021 LEXUS ES 350
0 miles
$47,325
MSRP $47,325

$954

Finance
est per mo.

LEXUS LS 460
LEXUSLS460
2017 41k miles
$42,198

$851

Finance
est per mo.

2017 LEXUS LS 460
41k miles
$42,198

$851

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2015 40k miles
$20,871

$424

Finance
est per mo.

2015 LEXUS ES 350
40k miles
$20,871

$424

Finance
est per mo.

LEXUS NX 300
LEXUSNX300
2018 20k miles
$29,999

$607

Finance
est per mo.

2018 LEXUS NX 300
20k miles
$29,999

$607

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2018 28k miles
$26,877

$545

Finance
est per mo.

2018 LEXUS ES 350
28k miles
$26,877

$545

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350 BASE
LEXUSES350 BASE
2019 13k miles
$35,490

$717

Finance
est per mo.

2019 LEXUS ES 350 BASE
13k miles
$35,490

$717

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 2 miles
$51,495
MSRP $51,495

$1,038

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
2 miles
$51,495
MSRP $51,495

$1,038

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 0 miles
$51,295
MSRP $51,295

$1,034

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
0 miles
$51,295
MSRP $51,295

$1,034

Finance
est per mo.

LEXUS NX 200T
LEXUSNX200T
2017 27k miles
$26,491

$537

Finance
est per mo.

2017 LEXUS NX 200T
27k miles
$26,491

$537

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 2 miles
$53,730
MSRP $53,730

$1,082

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
2 miles
$53,730
MSRP $53,730

$1,082

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2018 22k miles
$27,989

$567

Finance
est per mo.

2018 LEXUS ES 350
22k miles
$27,989

$567

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2019 22k miles
$42,442

$856

Finance
est per mo.

2019 LEXUS RX 350
22k miles
$42,442

$856

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 0 miles
$51,615
MSRP $51,615

$1,040

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
0 miles
$51,615
MSRP $51,615

$1,040

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2017 38k miles
$24,899

$505

Finance
est per mo.

2017 LEXUS ES 350
38k miles
$24,899

$505

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2021 0 miles
$47,325
MSRP $47,325

$954

Finance
est per mo.

2021 LEXUS ES 350
0 miles
$47,325
MSRP $47,325

$954

Finance
est per mo.

LEXUS GX 460
LEXUSGX460
2021 0 miles
$58,570
MSRP $58,570

$1,179

Finance
est per mo.

2021 LEXUS GX 460
0 miles
$58,570
MSRP $58,570

$1,179

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 0 miles
$52,040
MSRP $52,040

$1,048

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
0 miles
$52,040
MSRP $52,040

$1,048

Finance
est per mo.

LEXUS ES 300H
LEXUSES300H
2021 0 miles
$49,545
MSRP $49,545

$998

Finance
est per mo.

2021 LEXUS ES 300H
0 miles
$49,545
MSRP $49,545

$998

Finance
est per mo.

LEXUS GX 460
LEXUSGX460
2021 1 miles
$59,030
MSRP $59,030

$1,188

Finance
est per mo.

2021 LEXUS GX 460
1 miles
$59,030
MSRP $59,030

$1,188

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2017 14k miles
$25,999

$527

Finance
est per mo.

2017 LEXUS ES 350
14k miles
$25,999

$527

Finance
est per mo.

TOYOTA HIGHLANDER XLE
TOYOTAHIGHLANDERXLE
2017 22k miles
$29,849

$604

Finance
est per mo.

2017 TOYOTA HIGHLANDER XLE
22k miles
$29,849

$604

Finance
est per mo.

LEXUS NX 200T
LEXUSNX200T
2017 32k miles
$26,276

$533

Finance
est per mo.

2017 LEXUS NX 200T
32k miles
$26,276

$533

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 2 miles
$53,730
MSRP $53,730

$1,082

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
2 miles
$53,730
MSRP $53,730

$1,082

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 0 miles
$55,055
MSRP $55,055

$1,109

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
0 miles
$55,055
MSRP $55,055

$1,109

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 0 miles
$54,205
MSRP $54,205

$1,092

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
0 miles
$54,205
MSRP $54,205

$1,092

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2020 0 miles
$45,785
MSRP $45,785

$923

Finance
est per mo.

2020 LEXUS ES 350
0 miles
$45,785
MSRP $45,785

$923

Finance
est per mo.

LEXUS LS 500 INSPIRATION SERIES
LEXUSLS500 INSPIRATION SERIES
2020 0 miles
$104,880
MSRP $104,880

$2,106

Finance
est per mo.

2020 LEXUS LS 500 INSPIRATION SERIES
0 miles
$104,880
MSRP $104,880

$2,106

Finance
est per mo.

LEXUS ES 300H
LEXUSES300H
2021 3 miles
$49,310
MSRP $49,310

$994

Finance
est per mo.

2021 LEXUS ES 300H
3 miles
$49,310
MSRP $49,310

$994

Finance
est per mo.

LEXUS IS 300
LEXUSIS300
2018 14k miles
$29,113

$589

Finance
est per mo.

2018 LEXUS IS 300
14k miles
$29,113

$589

Finance
est per mo.

LEXUS RX 350
LEXUSRX350
2021 0 miles
$51,525
MSRP $51,525

$1,038

Finance
est per mo.

2021 LEXUS RX 350
0 miles
$51,525
MSRP $51,525

$1,038

Finance
est per mo.

LEXUS UX 250H
LEXUSUX250H
2019 13k miles
$31,260

$632

Finance
est per mo.

2019 LEXUS UX 250H
13k miles
$31,260

$632

Finance
est per mo.

LEXUS ES 350
LEXUSES350
2021 4 miles
$46,060
MSRP $46,060

$929

Finance
est per mo.

2021 LEXUS ES 350
4 miles
$46,060
MSRP $46,060

$929

Finance
est per mo.

LEXUS IS 300
LEXUSIS300
2018 7k miles
$29,852

$604

Finance
est per mo.

2018 LEXUS IS 300
7k miles
$29,852

$604

Finance
est per mo.

Loading
Please Wait